Úvod Elektrotechnická měření ESP Konstrukce Teorie Kontakt

Vítejte na stránce!

Tato stránka je určena pro ty, kteří se chtějí něco dozvědět ze světa elektroniky. elektronika je rozdělena do čtyř částí:

Teorie
Tato část obsahuje čistě teorii. Jedná se o elektroniku, která se vyučuje na středních školách. Články jsou buď převzaty (nebo obhsahují pasáže) z literatury, která je vždy na konci článku uvedena, nebo se jedná o zápisky ze školních let.
Konstrukce
Tento celek obsahuje popisy a návody na konstukce zařízení, které jsme postavili a odzkoušeli.
Elektrotechnická měření
Zde jsou uvedeny příklady měření v elektrotechnice (způsoby, metody, ukázka naměřených dat, vyhodnocení a závěr). Vše se opírá
o reálné měření. Jako bonus zde v budoucnu bude obsaženy návody na práci s měřícími přístroji (většinou Tesla a Metra).
ESP
Zde naleznete poznámky z předmětu ESP (elektrické stroje a přístoje), které se opírají o zápisky v sešitě.

Za pomoc při tvorbě bych rád tímto poděkoval Adamovi Šefránkovi.

V případě nějakých nejasností, stížností a připomínek nás můžete kontaktovat.