Úvod Elektrotechnická měření ESP Konstrukce Teorie Kontakt

Energetika

UPOZORNĚNÍ
Příspěvek je v přípravné fázi. Uvedené informace se mohou značně měnit.

Obsah

VÝROBA, DISTRUBUCE, SPOTŘEBA
základní složky energetiky, nemohou fungovat samostatně

Výroba elektrické energie

Rozdělení v pohledu k přírodě

 • Obnovitelné zdroje
  • vodní
  • geotermální
  • solární
  • větrné
  • bio
 • Neobnovitelné zdroje
  • tepelné
   • úhelné
   • jaderné
   • plynové

Tepelné elektrárny

Uhelná

Podle druhu spalování (účinnosti) se dělí na:

 • roštové
 • práškové
 • fluidní
Popis činnosti:
 • mlecí zařízení → spalovací kotel → primární okruh → turbína → generátor → chladící věž (voda) → filtry, zachycovač, odvoz (popílek)
 • v okruzích se používá „demi voda“, tj. voda bez minerálů
 • chlazení může být kondenzační nebo dálkové (teplárna)

Jaderná

 • reaktor s jaderným palivem, regulační tyče, modulátor, okruh vody
 • voda z primárního okruhu ohřívá vodu v sekundárním okruhu, která roztáčí turbínu
 • voda z druhého okruhu je chlazena vodou z terciárního okruhu (chladící věže)

Elektrárny využívající obnovitelných zdrojů

Geotermální

 • staví se zejména ve vulkanických oblastech
 • k pohonu turbín využívají vodu z hlubokých pramenů
 • teplotní spád vody je až 55 °C na 1 km
 • v Evropě je tento typ ojedinělý (malé procento podílu výroby)

Vodní

Rozlišujeme 4 typy vodních elektráren:

 1. údolní (hrázní)
 2. přečerpávací
  • má navíc spodní nádrž a přečerpávací potrubí
  • vyrovnává špičky, náběh v řádu desítek sekund>
 3. přílivové
  • využívá přílivu a odlivu
 4. malé vodní elektrárny (bez hráze)
Činnost:
 • hráz → přepadový kanál → přívodní kanál → turbína → generátor → odtokový kanál
 • volba typu turbíny záleží na místě, kde elektrárna stojí a podmínkách místa
Turbíny
 • Francisova, Kaplanova (lodní šroub), Peltonova (mlýnské kolo), Bánkiho, šneková

Sluneční

 1. Přímá
  • využívá fotovoltaického jevu
 2. Nepřímá
  • princip založen na ohřevu vody pomocí směrování sluneční energie (zrcadla)
  • účinnost asi 10 %
Fotovoltaický článek
 • tenká destička z polovodičového materiálu (křemík)
 • z jedné strany třímocný prvek (bór), z druhé strany pětimocný prvek (arzén)
 • po dopadu záření se uvolňují elektrony a vznikají tak díry → po připojení spotřebiče prochází proud
 • získává se stejnosměrná elektřina
  • přímo se spotřebovává
  • uchovává se v bateriích
  • mění se na střídavou a dodává do sítě

Větrná

Ke své funkci potřebuje rychlost větru alespoň 5 m/s.

Rozdělení
 • podle lokality
 • podle koncepce
  1. horizontální rotace
  2. vertikální rotace
 • podle řešení elektrárny
  1. s vrtulí
  2. s lopatkovými koly
Úspěšná instalace elektrárny
 • správná volba lokality
 • rychlost větru mezi 5 a 26 m/s
 • pravidelnost proudění větru
 • správná volba typu zařízení a dispozice řešení

Distribuce elektrické energie

Úkolem je co nejefektivněji přenést elektrickou energii od výrobce ke spotřebiteli s co nejmenšími ztrátami.

Distribuční síť ČR vlastní ČEPS (Česká energetická přenosová soustava), výjimkou jsou podniky (OKD) nebo města (jen minimálně).

Pozn. do distribuční sítě patří: vedení, stožáry, trafostanice, měnírny, ovládací prvky (spínač – pod zátěží, odpojovač).

Distribuční sítě

Zpracoval Adam Šefránek. Poslední úprava 30. 9. 2014 16:30


Přidal Adam Šefránek. Naposledy upravil Adam Šefránek dne 2016-08-03 20:53:45.