Úvod Elektrotechnická měření ESP Konstrukce Teorie Kontakt

Základní pojmy

Seznam symbolů

Značka Jednotka Popis
U VOLT (V) elektrické napětí
UAK VOLT (V) napětí mezi anodou a katodou
Ua VOLT (V) napětí na anodě
Uf VOLT (V) žhavící napětí
Ug VOLT (V) napětí na mřížce
I AMPÉR (A) elektrický proud
Ia AMPÉR (A) anodový proud
Ig2 AMPÉR (A) proud stínicí mřížky
If AMPÉR (A) katodový proud
R OHM (Ω) elektrický odpor
Ri OHM (Ω) vnitřní odpor
Ra OHM (Ω) anodový odpor
Rk OHM (Ω) katodový odpor
Rg OHM (Ω) mřížkový odpor
Z OHM (Ω) impedance
XL OHM (Ω) induktivní reaktance; induktance
XC OHM (Ω) kapacitní reaktance; kapacitance
Y SIEMENS (S) Admitance
BL SIEMENS (S) induktivní susceptance
BC SIEMENS (S) kapacitní susceptance
G SIEMENS (S) vodivost
šš  -  špička-špička (např. Ušš, anglicky Vpp)
D (d) METR (m)  průměr
f HERTZ (Hz) frekvence (kmitočet)
fn HERTZ (Hz) etalonový kmitočet
fr (f0) HERTZ (Hz) rezonanční kmitočet
fx HERTZ (Hz) měřený (neznámý) kmitočet
f0 HERTZ (Hz) referenční kmitočet
i AMPÉR (A) okamžitá hodnota elektrického proudu
u VOLT (V) okamžitá hodnota elektrického napětí
(Î) AMPÉR (A) fázor elektrického proudu (komplexní číslo)
U (Û) VOLT (V) fázor elektrického napětí (komplexní číslo)
L HENRY (H) vlastní indukčnost
M HENRY (H) vzájemná indukčnost
P WATT (W) činný výkon
Q VOLTAMPÉR REAKTANČNÍ (var) jalový výkon
S VOLTAMPÉR (VA) zdánlivý výkon
Q (-) činitel jakosti
φ  RADIÁN (rad) / STUPEŇ (°) fázový posun

Základní pojmy je výčet použitých označení. Bude se postupně rozrůstat.

Součástky

Věličina Ideální součástka Realná (technická) součástka
Elektrický odpor Rezistor Odporník
Kapacita Kapacitor Kondenzátor
Indukčnost Induktor Cívka

 


Přidal Vojtěch Šotola. Naposledy upravil Vojtěch Šotola dne 2016-08-03 20:52:35.