Úvod Elektrotechnická měření ESP Konstrukce Teorie Kontakt

3E - Pasivní elektrické součástky

Jako pasivní součástka se chápe taková součástka, která se v obvodu za žádných okolností nechová jako zdroj. Tedy její VA charakteristika prochází kvadranty I a III.

Základní pasivní součástky jsou:

Rezistor

Jeho hlavní vlastnost je elektrický odpor. Na součástce je jeho hodnota vyznačena pomocí barevných proužků, kódem, nebo číselnou hodnotou. Dále se u reálných rezistorů uvádí tolerance hodnoty, maximální ztrátový výkon, popř. tepelná závislost či stálost. 

Schéma rezistoru

Obrázek 1: Schematická značka rezistoru a jeho náhradní schéma

Impedanci rezistoru lze popsat vztahem:

\(Z \approx R_0 (1+j\omega\tau)\)

Kde pro odpory menší jak 100 \(\rm k\Omega\) lze psát \(\tau = \frac{L_s}{R_0}\), pro větší hodnoty platí vztah \(\tau = R_0\cdot C_p\).

Kondenzátory

Jeho hlavní vlastností je elektrická kapacita. Její hodnota je uvedena většinou kódem, výjimečně barevným značením. Dále se uvádí maximální provozní napětí, speciálně maximální proudu, maximální provozní teplota, také se uvádí tolerance.

Schéma kondenzátoru

Obrázek 2: Schematická značka kondenzátoru a jeho náhradní schéma

Kondenzátory z pohledu náhradního schématu jsou popsány zde.

Cívka

Její hlavní vlastností je indukčnost. Jinak se uvádí maximální proud, tolerance a stejnosměrný odpor.

Schéma cívky

Obrázek 3: Schematická značka cívky a její náhradní schéma

Cívky z pohledu náhradního schématu jsou popsány zde.

Dioda

Diodu mnoho lidí zařazuje jako aktivní součástku, ale její VA charakteristika prochází I. a III. kvadrantem.

Její nejjednodušší aproximace je sériové spojení zdroje napětí, rezistoru a ideálního ventilu, to je součástka, pro kterou platí \(R = \infty \ při \ U < 0 \ a\ R = 0 \ při \ U \geq 0.\)

Náhradní schéma diody 1. aproximace

Obrázek 4: Schematická značka diody a její náhradní schéma

Sice náhradní schéma obsahuje zdroj, ale ten nikdy nemůže do obvodu dodávat energii, chová se jako spotřebič. VA charakteristika takové diody je na následujícím obrázku.

Linearizovaná VA charakteristika

Obrázek 5: VA charakteristika diody podle obr. 4

 


Přidal Vojtěch Šotola. Naposledy upravil Vojtěch Šotola dne 2020-04-20 16:28:42.