Úvod Elektrotechnická měření ESP Konstrukce Teorie Kontakt

9 - Měření na trojfázovém synchronním stroji

ZADÁNÍ ÚLOHY:

  1. Na daném trojfázovém synchronním stroji proveďte přifázování k rozvodné síti v režimu generátoru (alternátoru) pomocí kmitoměru a fázovacích žárovek zapojených na tmu, změřte závislosti statorového fázového proudu If na budícím rotorovém proudu IB v rozsahu 0,5 A - 7,5 A po 0,5A při konstantním statorovém (síťovém) napětí pro 0, 1/4, 1/2, 3/4 a 1 jmenovitého činného výkonu alternátoru PN, stroj pohánějte pomocí trojfázového komutátorového motoru, napětí sítě, fázové proudy a činný výkon určete pomocí měřícího kufru METRA.
  2. Z naměřených a vypočtených hodnot sestrojte grafické závislosti statorového proudu na budícím proudu při konstantním statorovém napětí pro zadané hodnoty činného výkonu v linearních stupnicích na obou osách, čímž dostanete tzv. V-křivky jako pracovní charakteristiky stroje, které doplníte regulačními charakteristikami budícího proudu pro konstantní účiník stroje s libovolným výkonem pro hodnoty cosφ = 1 a cosφ = 0,8 induktivního i kapacitního charakteru, měření zhodnoťte.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE:

  1. 1 ks 3f synchronní stroj
  2. 1 ks 3f komutátorový stroj
  3. 1 ks 3f měčící kufr METRA
  4. 2 ks posuvný odpor (reostat)
  5. 1 ks multimetr VDM-1
  6. 1 ks kmitoměr
  7. 1 ks usměrňovač 48 V

TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT:

Závislostí statorového proudu na budícím proudu při konstantním statorovém napětí pro zadané hodnoty činného výkonu.

 P = 0 W              U = 400 V

č.m. IB [A] I1 [A] I2 [A] I3 [A] IF [A] cosφ [-]
1  0,5  9 9
2  7,5 7,3 7,3 7,4 
3 1,5   5,8 5,4  5,4  5,5 
4  4 3,5  3,5  3,7 
5 2,5   2,3 1,8  1,9 
6  1,1 0,5  1,2  0,9 
7 3,5   1,7 1,8  2,2  1,9 
8  3,1 3,5  3,9  3,5 
9 4,5   4,6 4,9  5,3  4,9
10 5  6,5 6,5  6,7 
11 5,5   7,5 8,25  7,9 
12 6  8,75  9,25 9,5  9,2 
13 6,5   X
14 7  X
15 7,5   X
16    min min   min    

P = 1300 W        U = 400 V

č.m. IB [A] I1 [A] I2 [A] I3 [A] IF [A] cosφ [-]
1  0,5  9,5 9  9,2 0,2 
2 8 7,75  7,5   7,8 0,24 
3 1,5   6 0,31 
4  3,7 0,51 
5 2,5  2,9 2,9  2,5  2,8 0,68 
6  1,8 2,1  1,5   1,8
7 3,5   2,1 2,8  2,6   2,5 0,75 
8  3,3 3,8   3,7 0,51 
9 4,5   4,7 5,4  5,5   5,2 0,36 
10 5  6,5 6,5   6,3 0,3 
11 5,5   7 7,5  7,5   7,3 0,26 
12 6  8 8,5  8,75   8,4 0,22 
13 6,5   X
14 7  X
15 7,5   X
16    min min   min    

P = 2600 W       U = 400 V

č.m. IB [A] I1 [A] I2 [A] I3 [A] IF [A] cosφ [-]
1  0,5  X
2  9 9,25  9,1  0,43 
3 1,5   7,5 7,5 7,5  7,5  0,53 
4  6,25 6,1  0,65 
5 2,5   5 0,79 
6  4,3 4,6  4,2  4,4  0,9 
7 3,5   4 4,4  4,3  4,2  0,93 
8  4,5 4,9  4,8  0,82 
9 4,5   5,4 5,7  5,6  5,6  0,71 
10 5  6,5 6,8  0,58 
11 5,5   7,5 7,8  0,5 
12 6  8,5 9,25  9,25  0,44 
13 6,5   X
14 7  X
15 7,5   X
16    min min   min    

 P = 3900 W     U = 400 V

č.m. IB [A] I1 [A] I2 [A] I3 [A] IF [A] cosφ [-]
1  0,5  X
2  X
3 1,5   9 9,25  9,1  0,62 
4  7,75 7,75  7,8  0,72
5 2,5   7 7,25  7,1  0,79 
6  6,25 6,5  6,25  6,3  0,89 
7 3,5   6 0,94 
8  6 6,5  6,2  0,91
9 4,5   6,75 6,75  6,8  0,82 
10 5  7,25 7,75  7,5  7,5  0,75 
11 5,5   8 8,75  8,5  8,4  0,67 
12 6  9 9,75  9,5  9,4  0,60 
13 6,5   X
14 7  X
15 7,5   X
16    min min   min    

P = 5200 W      U =  400 V

č.m. IB [A] I1 [A] I2 [A] I3 [A] IF [A] cosφ [-]
1  0,5  X
2  X
3 1,5   X
4  9,5 10 9,5  9,7  0,78 
5 2,5   8,5 8,5  8,7  0,87 
6  7,75 7,75  7,8  0,96 
7 3,5   7,5 7,5  7,7  0,98 
8  7,5 7,5  7,7  0,98 
9 4,5   7,5 8,25  7,85  7,9  0,95 
10 5  8 8,5  8,5  0,88 
11 5,5   8,5 9,5  9,5  9,2  0,82 
12 6  9,75 10,5  10,5  10,3  0,73 
13 6,5   X
14 7  X
15 7,5   X
16    min min   min    

"Ukázka měření":

 


Přidal Vojtěch Šotola. Naposledy upravil Vojtěch Šotola dne 2020-10-29 10:04:57.