Úvod Elektrotechnická měření ESP Konstrukce Teorie Kontakt

BM 463

BM 463 je širokopásmový osciloskop. Je osazen dvěma elektronkami PCC88 a dvěma PC88. Ted trocha základních informací z manuálu.

Základní parametry

Technické údaje

 1. Obrazovka
  • Stínítko: Ø 100 mm rovné
  • Dosvit: střední
  • Anodové napětí: 500 V
  • Urychlovací napětí: 2 kV
  • Vychylování: elektrostatické, v obou směrech symetrické
  • Maximální využitelný rozměr stínítka:
   • v ose X: 80 mm
   • v ose Y: 80 mm
  • Typ: B10S401 (6,3 V / 0,09 A)
 2. Vertikální zesilovač
  • Frekvenční rozsah obou kanálů:
   • ss 0 - 20 MHz -3 dB ±1 dB
   • st 2 - 20 MHz -3 dB ±1 dB
  • Doba prodloužení náběžné hrany: 18 ns
  • Druh činnosti:
   • pouze kanál A
   • pouze kanál B
   • přepínání kanálů časovou základnou (ALTERNATE / Č. Z.)
   • přepínání kanálů kmitočtem asi 100 kHz (CHOPPED / 100 kHz)
   • oba kanály A ± B (přepínání polarity kanálu A +, nebo -)
  • Změna citlivosti:
   • cejchovaná ve stupních: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10  
  • Plynulá změna citlivost: asi 1 : 3
  • Vstupní impedance: 1 MΩ/35 pF, nesymetrický vstup
  • Vstupní napětí: maximálně 400 V (špičková hodnota)
  • Zpoždění signálu: asi 320 ns
  • Synchronizace: volitelná od kanálu A, nebo B
 3. Amplitudový kalibrátor - zdroj obdélníkového napětí
  • Frekvence: asi 1 kHz
  • Výstupní napětí: přepínatelné 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 V
  • Chyba výstupního napětí: ±3 % 
 4. Časová základna
  • Rychlosti časové základny: 0,5 s/díl - 0,5 µs/díl v 19 cejchovaných stupnicích
  • Maximální odchylka: ±5 %
  • Časová lupa: podle zařazeného stupně časové základny se 5x zvýší odběhová rychlost, přídavná chyba ±5 % v rozsazích od 1 µs ±10 % (měřeno v části 2 dílku ve středu stínítka)
  • Synchronizace: základna je spouštěná
   • Způsoby spouštění:
    • SS - přenos synchronizačních signálů včetně složky ss do 5 MHz
    • ST - přenos synchronizačních signálů od 20 Hz do 5 MHz
    • NF AUT - automatické nastavení úrovně spouštění pro signály od 60 Hz do 2 MHz
    • VF AUT - automatické nastavení úrovně spouštění pro signál 2 MHz do mezního kmitočtu vertikálního zesilovače
   • Spouštění je možné kladnou (+), nebo zápornou (-) částí synchronizačního signálu od  výšky obrazu 5 mm. Při "VF-AUT" a "NF-AUT" nelze volit polaritu spouštění. 
    Citlivost spouštění pro externí zdroj synchronizačního signálu min. 0,5 Vef (vstupní impedance asi 50 kΩ, maximální vstupní napětí ±5 V)
  • Výstupní průběhy:
   • Zdířka pro pilový průběh, odvozený z časové základny asi 45 Vš, výstupní impedance asi 20 kΩ.
   • Zdířka pro obdélníkový průběh, odvozený z časové základny asi 20 Vš, výstupní impedance asi 20 kΩ. 
 5. Horizontální zesilovač
  • Citlivost 0,5 Všš/díl, přenášený kmitočet (0 - 0,5) MHz, vstupní impedance 100 kΩ / 100 pF, maximální vstupní napětí 50 Všš (dělič 10:1). 
 6. Jasová modulace paprsku
  • Katoda obrazovky je vyvedena na konektor na zadní stěně přístroje. Vazba signálu je střídavá, vstupní odpor je 1 MΩ. Kmitočtový rozsah asi 50 Hz až 20 MHz, modulační napětí asi 5Vef, maximální 20 Vef.
 7. Osazení
  • Obrazovka: 1 ks
  • Vertikální zesilovač:
   • elektronky: 2 ks
   • tranzistory: 26 ks
   • diody: 15 ks
   • Zenerovy diody: 1 ks
  • Časová základna + kalibrátor:
   • elektronky: 2 ks
   • tranzistory: 17 ks
   • diody: 25 ks
   • Zenerovy diody: 3 ks
  • Zdroje:
   • elektronky: 1 ks (převzato z manuálu, osobně jsem na žádnou ve zdroji nenarazil, asi myslí obrazovku)
   • tranzistory: 14 ks
   • diody: 31 ks
   • Zenerovy diody: 2 ks
 8. Pracovní podmínky
  • Pracovní teplota: +10 °C až 35 °C
  • Relativní vlhkost: 40 % - 80 %
  • Tlak vzduchu: 86 kPa až 106 kPa
  • Poloha přístroje: vodorovná, nebo nakloněná ±5°
  • Napájení: 
   • ze střídavé sítě 220 V/120 V, (50 - 60) Hz
   • baterie (11 - 15) V
  • Druh napájecího proudu: střídavý sinusový se zkreslením menším než 5 %
  • Příkon: 
   • síť: 72 VA
   • baterie: 12 V/3,5 A
  • Jištění:
   • 220 V ⇒ 0,5 A / 250 V
   • 120 V ⇒ 1 A / 250 V
   • 12 V ⇒ 6,3 A / 250 V
  • Vnější magnetické pole: zanedbatelné
  • Vnější elektrostatické pole: zanedbatelné
  • Hmotnost: 15,2 kg
  • Bezpečnostní třída: přístroj je proveden v bezpečnostní třídě I podle ČSN 35 6501
 9. Upozornění
  • Přístroj dosahuje zaručených parametrů v celém teplotním rozsahu po 1/2 hodině provozu.

Teď trocha vlastních zkušeností. Osobně vlastním dva kusy a na každém se už vyskytla nějaká ta chyba. Tedy bych začal se zdroji, protože ty jsem musel opravovat u obou.

Zdroje

Půjdu popořadě, prvním zdroj je lineární, obsahuje klasický transformátor (jádro typu C). Toto napětí je usměrněno a vyhlazeno, posléze je přivedeno na další díl, tedy na stabilizátor, výstupní napětí je 9,5 V a maximální proud je 3,6 A. Právě v tomto stabilizátoru mi odešel jeden tranzistor (z Darlingtonova zesilovače), naštěstí je jednalo o běžně sehnatelný typ.

Stabilizátor napájí žhavení elektronek a první měnič. První měnič (tedy spínaný zdroj) produkuje většinu potřebných napětí, a to ±55 V, ±12 V a +100 V. Tyto napětí jsou vyvedeny na lištu, umístěnou na příčce oddělující zdrojovou část od vlastních "střev" (zesilovače, časová základna...). Na této liště je lze rychle a jednoduše zkontrolovat. Dále je napětí přivedeno na VN zdroj (2. spínaný zdroj). Jedná se o spínaný zdroj s několika násobiči napětí. V tomto zdroji mi odešel spínací tranzistor a to 5NU74 (germaniový tranzistor). Docela oříšek na sehnání, naštěstí se mi podařilo jeden sehnat na Aukru. Asi do budoucna by to chtělo přidání nějaké chladící plochy, protože tranzistor byl dobrý do chvíle, kdy se zahřál. Výstupní napětí VN zdroje jsou: +1570 V (urychlovací), cca 550 V (mřížkový zdroj) a -430 V (anodový). VN zdroj je dobře odstíněn. Z vlastní zkušenosti doporučuji jednotlivé kondenzátory vybít, než začnete se zdrojem něco provádět. A málem bych zapomněl, obrazovka je žhavena z 1. zdroje.

Měniče by měli pracovat na frekvenci cca 3 kHz, je to v slyšitelném pásmu, tedy při zapnutí je slyšet pískání. Problém je když se pískaní mění (jako by se rozmítalo), to mi způsobovat 5NU74, protože jeho frekvence se zahřáním šla dolů, po vychlazení nahoru, a zdroj byl značně nestabilní. Tato frekvence je volena kvůli feritovému jádru, protože v tehdejší době nebyla technologie vf zdrojů tak pokročilá jako dnes, dnes by se dali jednotlivé zdroje upravit tak, že bychom po zapnutí ani nepoznali. 

Indikační žárovka a žárovky pod svícení rastru jsou napájeny ze samostatného vinutí síťového transformátoru. Je to kvůli snížení spotřeby při provozu na baterii. Tedy při provozu na baterii nesvítí žádná kontrolka. 

Celková konstrukce 

Osobně jsem uvítal, že většina tranzistorů jsou umístěny v paticích, tedy jednoduchá výměna. Další výhodou je, že DPS je řešena co nejvíc symetricky (zrcadlově), výhoda když nejede jeden kanál a druhý ano, snadno se dají porovnávat. Jediné co mi překáželo, je zpožďovací linka. Docela při opravách překážela... No zde jsem zaznamenal problém s tranzistorem KSY62B, kterému zkorodovala jedna nožička a odlomila se (vypadalo to na špatné pozlacení), výměna byla snadná, ale první problém byl s určením chybného tranzistoru, indicie ukazovali na jeden ze čtveřice. 


Přidal Vojtěch Šotola. Naposledy upravil Vojtěch Šotola dne 2020-10-29 10:04:57.