Úvod Elektrotechnická měření ESP Konstrukce Teorie Kontakt

TM393

Jedná se o dílenský RLC můstek (může vyhovět méně přesnému laboratornímu měření). Slouží k měření odporů, indukčností a kapacit.

Měření R

Nejčastěji se měří pomocí ss napětí. Jedná se o Wheatstonův můstek. Toto napětí už z principu nebere v potaz jalovou složku impedance, tedy měříte ss odpor (ten nemusí být shodný s odporem činným, jako příklad uvedu měření cívek s Fe jádrem, kde se do činného odporu připočítává i ztráty v jádře, ale ss odpor měří jen ztráty ve vinutí). Lze jim měřit malé hodnoty odporů (0R01-1R), ale musí se zavést korekce výsledku! Z principu pro měření velmi malých hodnot odporů se doporučuje tzv. Thomsonův můstek (např. METRA OMEGA III).

Pomocí st napětí se měří čistě ohmické odpory nebo s velmi malou jalovou složkou (vyvážení je o trochu složitější než při ss napětí).

Měření C

Kapacity se měří výhradně st napětím. Jedná se o tzv. Wienův můstek, tedy lze jim plně vyvážit i ztrátová složka, bohužel na TM393 není potenciometr cejchovaný, tedy ESR jen odhadujete a tedy správnost údaje závisí na zkušenostech obsluhy. Při měření malých kapacit se opět musí zavést korekce.

Měření L

Opět se měří pouze st napětím. TM393 umožňuje měřit dva různé náhradní modely technické cívky (sériový a paralelní, tedy Ls a Lp). Pro Ls se používá typické zapojení tzv. Maxwell-Wienův můstek, pro Lp je zapojení trochu upraveno, místo paralelní kombinace Cn a R je kombinace sériová.

Přepočet mezi Lp a Ls:

\(L_p =L_s\cdot(1+\frac{1}{Q^2})\)

Pro velké činitele jakosti Q se můžeme spokojit s tvrzením Ls=Lp.

Technické údaje 

Rozsahy

R (Ω) L (H) C (pF)
0,01 - 10 M 0,01 m - 1 k 1 - 100 M

Přesnost měření

R > 10 Ω a C > 10 pF   ± 2 %
R < 10 Ω a C < 10 pF   > 2 %
(při měření elektrolytických kondenzátorů je přesnost horší)
pro L ± 3 %

Vlastní kapacita svorek:  cca 2 pF

Měrný kmitočet:   cca 400 Hz

Galvanometr:  ± 100 µA s nulou uprostřed

Elektronky: 

1. stupeň zesilovače EF22 EF80
2. stupeň zesilovače EBL21 EABC80
nf oscilátor EF22 EF80
usměrňovač anodového napětí AZ1 EZ80

 

Pojistky: síťová pro 220 V - 0,4 A (pro 120 V - 1 A); anodová - 0,1 A

 

Napájení: střídavé 220 V (nebo 120 V), 50 Hz

Příkon: cca 30 W

Rozměry (š X v X h):   320 X 265 X 225 (mm)

Váha: 9,4 kg

Bližší informace v návodu k obsluze (nebo zde).

 

Teď opět mé subjektivní dojmy. Oproti Icometu je měření st napětím lehčí a rychlejší (jsem spíše hluchý a nalez správnou hodnotu nuly sluchátkem, je problém), zase na druhou stranu je to velký a poměrně těžký přístroj. Přesnost měření pro normální použití dostačuje. Jeho cena se většinou pohybuje max do 500 Kč, což je velmi slušná cena za RLC metr, který nám umožní posoudit ESR kondenzátoru. 

Osobně jsem se setkal s dvěma provedeními. Klasickým osazený starými elektronkami AZ1 až EBL21 (kdyby někdo sháněl parametry selenového usměrňovače: Uss 15 V; Ust 20 V; I 600 mA /výrobce ČKD Modřany). A pak pozdější verzí s elektronkami řady E. Schéma se příliš neliší, jen jsou použity jiné elektronky a jim je upravené i schéma (čase zkusím oba uvést).

Osobně z klasických mostů ho nejvíce doporučuji, je dosti univerzální a oproti BM498 lze jej mnohem rychleji vyvážit. Možná si řeknete, že přesnost není nic moc a je to analog atd., že digitál je lepší, v tom ale dost zaleží jaký. Protože většina využívá nepříliš dobrou metodu měření, tedy celková přesnost je v podstatě srovnatelná (ale cena už vůbec ne). Když jsem to namátkou porovnával dnes velmi oblíbeným testerem součástek s TM393. Byla hodnota určena TM393 o dost přesnější než co ukázal tester (tester je srovnatelné cenové kategorie). Je mi jasné, že se jedná o tester a jeho přesnost není zaručena, ale setkávám se s lidmi, co jej pokládají za univerzální měřák s extremní přesností, což je blbost a tyto názory vážně rád slyším. Tyto testery se hodí pro rychlé zjištění, zdali je součástka v pořádku či ne, nebo o jaký tip součástky vlastně jde. 

V současné době jsem na žádném TM393 nemusel nic opravit, i když některé kondenzátory by bylo dobré vyměnit, vypadají, že svá nejlepší léta mají za sebou. 

Pár fotek

První TM393 s řadou elektronek E TM393 starší  
celé  
     


Přidal Vojtěch Šotola. Naposledy upravil Vojtěch Šotola dne 2020-10-29 10:04:57.